Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
De website-eigenaar streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat de website-eigenaar niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan alle juridische informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, deze kunnen een samenvatting betreffen of anderszins incompleet zijn.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De website-eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen de website-eigenaar en de gebruiker van de website ontstaan.

Privacy en cookies
Door het gebruik van deze website gaat u als gebruiker akkoord met de privacyovereenkomst van de website-eigenaar. Door deze website worden cookies geplaatst op uw hardware. Wat de website-eigenaar met cookies doet, kunt u in de cookieverklaring van de website-eigenaar teruglezen. U kunt zelf aangeven welke categorieën cookies u wilt accepteren en uw voorkeuren later nog aanpassen.

E-mail
De website-eigenaar garandeert niet dat e-mails die aan de website-eigenaar worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met de website-eigenaar te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De website-eigenaar heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De website-eigenaar aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van de website-eigenaar zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat de website-eigenaar daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.